ZÁVLAHA
tvorba web stránok
Copyright © PerfectGarden.sk   |   Tvorba web stránok
Na závlahy je potrebné myslieť už pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby. Každý projekt závlahy vychádza z riešenia sadovníckych úprav a nadväzuje na situovanie výsadieb, hraníc objektu a spevnených plôch. Vybudovanie automatickej závlahy je riešenie trvalé a zabezpečí bezpečnú a pravidelnú zálievku sadových plôch v čase vašej neprítomnosti. Jej vybudovanie si vyžaduje stavebnú pripravenosť.

Aký zavlažovací systém používame?

Doporučujeme profesionálne zavlažovacie systémy
HUNTER a RAIN BIRD, ktoré sú:
• vyrobené z kvalitných materálov
• zabezpečené plne automatickými ovládacími jednotkami, ktoré riadia celý systém závlahy
• obsahujúce čidlo zrážok zamedzujúce nadbytočné zalievanie( v čase zrážok vypína závlaha )


Na vypracovanie cenovej ponuky je potrebné dodať pôdorys pozemku v mierke alebo s rozmermi, mailom alebo osobne. Na pôdoryse by mali byť vyznačené plochy ktoré sa budú zavlažovať, plochy ktoré sa nebudú zavlažovať, chodníky, bazén, altánok a pod., zdroj vody a miesto umiestnenia riadiacej jednotky. Pokiaľ nemáte pôdorys, kontaktujte nás. Naš pracovník príde a zameria všetko potrebné.
KONTAKT
Tel.:
+421 908 813 288


Email:
info@perfectgarden.sk


Magyarország
www.perfect-garden.hu